Publikacja, poświęcona problemowi odradzania się państwa polskiego i kształtowania się granic II Rzeczypospolitej wpisuje się w nurt badań niepodległościowych. Powstała ona dzięki współpracy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakres tematyczny monografii jest bardzo szeroki, od próby zdefiniowania pojęć podstawowych, tj. ojczyzna, patriotyzm czy naród, przez opracowania losów jednostek i zbiorowości zaangażowanych w działania niepodległościowe i zagadnienia związane z kształtowaniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

Książka składa się z trzech części tematycznych. Dwa teksty stanowiące część pierwszą dotyczą obecności problemu „granic wolności” w pamięci zbiorowej. Kolejna część poświęcona jest kształtowaniu się granic II Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich i Zachodnich. Tom zamykają dwa teksty będące praktycznym omówieniem tematów dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku w kontekście edukacji historycznej.

Zamierzona wieloaspektowość i interdyscyplinarność pozwoliła na zaprezentowanie problematyki tworzenia się niepodległego państwa polskiego oraz  dziedzictwa Kresów Wschodnich i Zachodnich z perspektywy 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Opublikowane teksty stanowią ważny głos w dyskusji rocznicowej i wytyczają kierunki dalszych badań.

PDF do pobrania: Granice wolności granice niepodległości

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami